Annuleringsvoorwaarden - annuleringsformulier

Herroepingsrecht

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Livingdecor24 GmbH), Gänseblümchenweg 7, 50170 Kerpen, info@livingdecor24.de, Duitsland, telefoon: +49 (0) 170 1840665) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://www.livingdecor24.de/bestellungs Tracking. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U hebt de goederen aan ons of aan Ayyildiz Carpet GmbH - voor LIVINGDECOR24 GmbH - Computacenter 2-4 - D-50170 Kerpen - teruggestuurd of naar Duitsland teruggestuurd. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van dertig dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan Livingdecor24 GmbH

Daisy Lane 7

50170 Kerpen

Duitsland

E-mail: info@livingdecor24.de

Telefoon: +49 (0) 170 1840665)

– Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

speciale instructies

Als u dit contract financiert met een lening en deze later weer intrekt, bent u niet meer gebonden aan het leningcontract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker bij de financiering gebruik maakt van onze medewerking. Als wij de lening op het moment van inwerkingtreding van de herroeping al hebben ontvangen, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst jegens u over met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het onderwerp van onderhavig contract de verwerving van financiële instrumenten is (bv. effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leenovereenkomst als u ook een herroepingsrecht heeft.


Instructies voor herroeping gemaakt met de juridische copywriter van Trusted Shops in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte .